Bestellen

Praktijknaam:
Naam Hoofdbehandelaar:
E-mailadres hoofdbehandelaar:*
Telefoonnummer tbv instructie:
Wanneer heeft u de komende dagen 45 minuten voor de instructie? (liefst 2 mogelijkheden):
Hoeveel behandelaren gaan met deze Cliëntenlogin werken? :
Nieuwsbrief over de Clientenlogin:

Bij meer dan 5 behandelaren ontvangt u korting. Tevens zijn er met sommige zorggroepen afspraken gemaakt over structurele korting.

Lid van Zorggroep? (Zoja graag naam invullen ivm mogelijke korting):
Welke versie wilt u afnemen?:*
          
Anti spam:*